Predikanten

Op dit moment is ds. D. Dunsbergen onze gemeentepredikant.

Soms is er een gastpredikant.