Predikanten

Op dit moment is ds. D. Dunsbergen onze gemeentepredikant.

Soms is er een gast predikant. De orde van dienst voor deze gastpredikanten vindt u hier. Orde van dienst CGK Enschede-Oost