Kindernevendienst De Rank

De Rank is een kindernevendienst voor kinderen uit de groep 1, 2 en 3 en wordt gehouden tijdens de ochtenddienst. De kinderen zitten tijdens het begin van de dienst bij hun ouders en blijven in de kerk tot en met het eerste gebed. Hierna komen de kinderen naar voren en volgt het kindermoment in de dienst. Tijdens dit moment wordt wat verteld over het bijbelverhaal van die dag en wordt er een kinderlied gezongen met de gemeente, onder begeleiding van de piano. Hierna gaan de kinderen de kerk uit naar de kindernevendienstruimte.

Tijdens de kindernevendienst wordt het Bijbelverhaal voorgelezen, of op een andere manier verteld (bijv. via een filmpje). Ook wordt er een werkje gemaakt, dit kan een kleurplaat of een knutselwerkje zijn. We maken hierbij gebruik van de methode van “Vertel het maar”. Meestal gaat het bij de kindernevendienst en de bijbelklas over hetzelfde verhaal.

Tijdens de kindernevendienst gaat er ook een ”potje” rond. De kinderen nemen geld en/of collectebriefjes mee. De opbrengst van het potje is voor een zendingsgezin binnen onze gemeente: familie Bargeman in Cambodja.

Tijdens de collecte komen we met zijn allen (kindernevendienst, bijbelklas en oppas) weer terug de kerk in. Hier zingen we het laatste lied en ontvangen we de zegen.

Naast de zondagse invulling van de kindernevendienst hebben we jaarlijks een uitje, samen met de bijbelklas. Ook vieren we elk jaar het kinderkerstfeest, dit is de zondagmiddag voor 1e kerstdag. Elk jaar is het weer een verrassing wat de invulling van deze dienst zal zijn. Afgelopen jaar hebben we het kerstverhaal nagespeeld en gefilmd. Deze filmpjes hebben we tijdens de dienst laten zien.

Wil je een keer komen kijken, dan ben je van harte welkom!