1920 – W.O.II

Reeds in het begin van de twintiger jaren werd over uitbreiding van het kerkgebouw gesproken. Daarbij wilde men zoveel nieuwe plaatsen creëren dat men in één keer van de galerij af was. Want die galerij en vooral het volkje dat daar gewoon was te zitten, was voorwerp van het wekelijks gesprek der ambtsbroeders. De percelen naast de kerk werden gekocht. Van verbouwen kwam de eerste jaren echter niets. Naderhand bleek ook dat, vanwege verschillende beperkende bepalingen, dit toch niet de gewenste oplossing van het ruimtegebrek zou brengen.
In 1926 werd daarom een stuk grond aan de Borneostraat gekocht waarop een nieuwe kerk zou kunnen verrijzen. Aldus was tot nieuwbouw besloten.
In 1927 werd er een bod gedaan op de bestaande kerk met de percelen ernaast door iemand die er f 30.000,- voor wilde geven. De kerkenraad ging er op in. Toch kwam er niets van: de bieder had geen geld!
Ondanks deze tegenslag werden de besprekingen over een nieuwe kerk voortgezet. Het zou een kruiskerk worden met 700 à 800 zitplaatsen. De plannen werden op papier gezet en de bouw kon beginnen. Architect was br. A.P. Woltjer. Op zaterdag 11 mei 1929 legde ds. Hilbers de eerste steen voor het nieuwe kerkgebouw.
Tijdens de bouw van de kerk bracht koningin Wilhelmina een bezoek aan Enschede. Blijkens de route van de rijtoer die Hare Majesteit door de stad zou maken, zou zij ook door de Borneostraat komen. Dat was voor meerdere gemeenteleden, die de Koningin wel eens met eigen ogen wilden zien, gerede aanleiding zich voor de in aanbouw zijnde kerk op te stellen. Toen de Koningin naderde hieven de broeders en zusters een psalmvers aan om haar toe te zingen. En protocol of geen protocol, de Koningin liet halt houden en luisterde naar het gezang. Daarna vervolgde zij haar rijtoer.
5 januari 1930 werd de laatste dienst gehouden in de kerk aan de Ledeboerstraat. Ds. Hilbers preekte over “Ik zal de daden des HEEREN gedenken; ja, ik zal gedenken Uw wonderen van oudsher; En zal al Uw werken betrachten, en van Uw daden spreken”. (Ps. 72: 12, 13)
De laatste psalm in de oude kerk gezongen was Ps. 72 vers 11 “Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen”.
9 januari 1930 werd de eerste dienst gehouden in het nieuwe kerkgebouw. Het eerste lied hier gezongen was Ps. 122: 1. De tekst voor de prediking was: “in deze plaats zal Ik vrede geven” uit Haggaï 2: 10.
Uit de verdeling van de vergaderruimte achter de nieuwe kerk blijkt dat er nu ook een zendingscommissie en een reciteerclub bestonden en tevens dat er weer een commissie van administratie werkzaam was.