Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer is belast met het onderhoud en beheer van de gebouwen en verzorgt de financiële zaken van de kerk.
Het vrijwilligerswerk door gemeenteleden voor schoonmaak en onderhoud wordt door de commissie gecoördineerd.

Goed om te weten: er is altijd een tekort aan vrijwilligers en u kunt zich hiervoor bij een van de commissieleden opgeven.
Een belangrijke taak is ook het inzamelen van de benodigde geldmiddelen door middel van collecten, giften en vaste-vrijwillige-bijdragen (VVB). Uit deze VVB dienen de vaste lasten voor de gemeente (o.a. onderhoud gebouwen, kosten pastoraat, bijdragen aan landelijke kerkelijke kassen) betaald te worden.
Voor de VVB zijn richtlijnen opgesteld uitgaande van het principe dat de “sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”.
Als u giften kunt aftrekken voor de belasting komen uw uitgaven voor collectebonnen, giften en vaste-vrijwillige bijdragen voor aftrek in aanmerking, zodat de overheid bijdraagt aan uw kerkelijke giften.

Elke maandagavond tussen 19.30 uur en 20.00 uur zijn wij aanwezig in het kerkelijk bureau (LOKAAL 5). U kunt hier terecht met alle vragen en opmerkingen en natuurlijk voor verstrekking van collectebonnen.