Bijbelklas

De bijbelklas is voor kinderen uit groep 4, 5 en 6. De kinderen zitten tijdens het begin van de dienst bij hun ouders en blijven in de kerk tot en met het eerste gebed. . Hierna komen de kinderen naar voren en volgt het kindermoment in de dienst. Tijdens dit moment wordt wat verteld over het bijbelverhaal van die dag en wordt er een kinderlied gezongen met de gemeente, onder begeleiding van de piano. Hierna gaan de kinderen de kerk uit naar de kindernevendienstruimte.

Tijdens de bijbelklas wordt als eerste het verhaal verteld of wordt het verhaal uit de bijbel (NBV) voorgelezen. Als de kinderen van de kindernevendienst naar de bijbelklas gaan ( het jaat dat ze naar groep 4 gaan) krijgen ze een eigen bijbel (NBV). De kinderen kunnen nu in hun eigen bijbel meelezen, of zelfs een stukje voorlezen. Hierdoor leren ze hoe ze hun bijbeltje moeten gebruiken. Hier maken we ook gebruik van de methode van “vertel het maar”, meestal gaat het bij de kindernevendienst en de bijbelklas over hetzelfde verhaal.

Vaak wordt er na het lezen nog doorgepraat over het verhaal en de betekenis ervan. Hierna is het tijd om een werkje te maken of een spel te doen. Tijdens de bijbelklas gaat er ook een ”potje” rond. De kinderen nemen geld en/of collectebriefjes mee. De opbrengst van het potje is voor een zendingsgezin binnen onze gemeente: familie Bargeman in Cambodja.

Tijdens de collecte komen we met zijn allen (kindernevendienst, bijbelklas en oppas) weer terug de kerk in. Hier zingen we het laatste lied en ontvangen we de zegen.

Naast de zondagse invulling van de bijbelklas hebben we jaarlijks een uitje, samen met de kindernevendienst. Ook vieren we elk jaar het kinderkerstfeest, dit is de zondagmiddag voor 1e kerstdag. Elk jaar is het weer een verrassing wat de invulling van deze dienst zal zijn. Afgelopen jaar hebben we het kerstfeest nagespeeld en gefilmd. Deze filmpjes hebben we tijdens de dienst laten zien.

Wil je een keer komen kijken, dan ben je van harte welkom!