Live

Liturgie

Collecte

Indien u uw collecte digitaal wilt afdragen, dan kan dat op rekening van de Christelijk Gereformeerde Kerk Enschede Oost op rekeningnummer:
NL82 RABO 0150 7017 56 ovv ‘Collecte + datum van de dienst’.

U kunt de collecte ook via een van de onderstaande tikkies overmaken.

https://tikkie.me/pay/d5jf43mlepidmuqdh1sk

https://tikkie.me/pay/8umiq1r02dioqjc9jbg0

Livestream Renatakerk

Livestream Maranathakerk

Live meeluisteren met de dienst in de Renatakerk (Zondags 9:30 en 16:30)

Archief