Onderwijs

Naast de kerkdiensten wordt er in de gemeente onderwijs gegeven aan de jeugd in de vorm van catechisatie en aan de volwassen leden door bijbelstudiegroepen.