Contact

Kerkgebouw
Brinkstraat 70
7512 EE Enschede
053 431 9707

Correspondentie adres
Chr. Geref. Kerk Enschede Oost
Brinkstraat 70
7512 EE Enschede

Predikant
Ds. D. Dunsbergen
Zijpendaal 20
7544 NR Enschede
053 478 9072
d.dunsbergen@kpnmail.nl

Scriba
scriba@renatakerk.nl

Vertrouwenspersonen in geval van misbruik binnen de gemeente.