Het orgel

Na de voltooiing van de Renatakerk in Enschede medio 1953 is er in 1956 een orgel in geplaatst.Dit orgel is gebouwd door Orgelmaker Koch en was een electro-pneumatisch instrument. Het is op 16 juli 1956 in gebruik genomen en kostte toen f 23.000.==

Een  deel van de pijpen is gemaakt van zink (o.a het nu nog bestaande orgelfront) en de overige pijpen waren van orgelmetaal.

orgelpijpen

Het orgel is tot 1980 in onderhoud geweest bij de Fa. Koch. Daarna is het onderhoud overgenomen door B.A.G. Orgelbouw in Enschede die toen al voorzag dat er steeds meer storingen zouden ontstaan, gezien de staat van het orgel.

Doordat er in de loop der jaren steeds meer gebreken en storingen ontstonden is  er in 1986 een offerte voor renovatie gemaakt door B.A.G. waarbij ook evt. nieuwbouw werd aangegeven. Ook in een advies van de toenmalige Orgeladviescommissie van de Gereformeerde Organistenvereninging werd restauratie niet verantwoord geacht.

Dit heeft er toe geleid dat er in 1991 een orgelcommissie is gekomen die in eerste instantie de taak had  om de nodige gelden bijeen te brengen om een ander orgel aan te schaffen en in een later stadium ook plannen ging ontwikkelen om tot aanschaf van een ander orgel over te gaan. Omdat het bijeenbrengen van voldoende middelen om een pijporgel aan te schaffen een te zware opgave bleek is er voor gekozen om een elektronisch instrument aan te schaffen, hetgeen nog geen kwart van de prijs van een pijporgel zou gaan kosten.

Diverse bouwers van deze orgels werden bezocht en op hun klank en mogelijkheden bekeken waarbij uiteindelijk Johannus Orgelbouw met zijn Monarke als beste en als mooiste in klank uit de bus kwam. Zodoende werd aan Johannus offerte gevraagd voor een in onze kerk passend orgel en is dit orgel als 3-klaviers instrument enkele weken na Pasen 2000 geplaatst. Daarbij werd besloten om het bestaande orgelfront van Koch te handhaven omdat dit een wezenlijk deel van het kerkinterieur vormt. De speakers van het orgel konden simpelweg achter het front worden opgesteld, nadat het binnenwerk was gesloopt. Ook de speeltafel is zodanig aangepast dat deze op de plaats van de oude paste. Een mooi staaltje meubelmakerwerk van Johannus.

Enschede_Renatakerk_005

Tot op de dag van vandaag voldoet het orgel aan onze verwachtingen en wordt er door onze organisten graag op gespeeld.