Diaconie

De diaconie maakt onderdeel uit van de kerkenraad.
Voor de activiteiten die links en rechts binnen de gemeente plaats vinden is voor de diaconie een stimulerende rol weggelegd.
Samen met de ouderlingen staan zij voor de taak om in geestelijk opzicht de gemeente voor te gaan en in het bijzonder zelf dienstbaar te zijn aan de gemeente en tegelijkertijd het stimuleren van anderen tot het tonen van onderlinge dienstbaarheid, zodat iedereen ongehinderd gebouwd en gesterkt mag worden in het geloof.
In de Bijbel wordt geen gedetailleerde taakomschrijving gegeven van het ambt van diaken.
De diakenen hebben dan ook de vrijheid maar ook de plicht hun werkzaamheden zodanig aan te passen, dat de gemeente er optimaal mee gediend is.
In zijn algemeenheid gezegd gaat het erom dat er geen praktische belemmeringen mogen zijn die het geloof en de gemeenschap der heiligen schade zou kunnen berokkenen.
Wanneer niet zozeer de financiƫle zorgen maar bijvoorbeeld de sociale noden zoals vereenzaming, de groei van het kerkelijk leven in de weg zouden staan, is het opruimen van die obstakels de verantwoordelijkheid van de diakenen.

De taken van de diaconie kunnen als volgt worden aangegeven:

  • Alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder worden bezocht door de diaconie omstreeks of nabij de verjaardag van het gemeentelid.
  • Alleenstaanden en onvolledige gezinnen van alle leeftijden bezoeken met een minimum van 1 x per 2 jaar, ter beoordeling van de wijkdiaken.
  • Het onderhouden van de contacten met de wijkraden.
  • Alle werkzaamheden die verband houden met het werk van de kerkelijke vergaderingen.
  • Het gehele gebeuren rondom de kerktelefoon.
  • Het realiseren van extra deurcollectes.

Natuurlijk kan hier niet alles beschreven worden en moeten wij ons beperken tot hoofdtaken.
Uit het inleidende verhaal van dienstbaar zijn aan de gemeente kan natuurlijk veel gehaald worden en wordt het misschien voor iedereen duidelijk dat de diaconie met heel veel zaken zichtbaar wil zijn.