Kerkgebouw

0e8b8ac35d8f31a677e10216d393d8e3_f4266

Het kerkgebouw met zijn karakteristieke achthoekige vorm is sinds 1953 in gebruik. Architectencombinatie Geels Vos Woltjer ontwierp het plan. In de kerkzaal staan op een meter afstand van iedere hoek zuilen van ongeveer tien meter, die het plafond dragen. Door deze constructie is er overal goed zicht op het liturgisch centrum. Ook de akoestiek van dit gebouw is voortreffelijk. Onder de daklijst zijn 36 glas in lood ramen aangebracht.

De 3 fraaie gebrandschilderde ramen boven de preekstoel zijn geschonken door de  vrouwenverenigingen Tabitha en Dorcas bij de bouw van dit kerkgebouw in 1953. Deze drie ramen symboliseren de triniteit (Goddelijke drie-eenheid) van God, nl. Vader/Koning, Zoon en Heilige Geest. Ook zien we hierin de drie ambten van Jezus’ leven hier op deze aarde n.l. Profeet, Priester en Koning.

Kijk op de Wijk!

Voor de kansel hangt een kleed (antependium = kanselkleed). In deze kerk zijn de kleden in vier kleuren aanwezig: wit, paars, rood en groen. Elke kleur heeft een symbolische betekenis.
De kleden worden wisselend gebruikt in de perioden van het kerkelijk jaar.

  • Paars is de kleur van boete en inkeer. Het paarse kleed wordt gebruikt in de adventstijd (de vier zondagen voor Kerst) en in de veertigdagentijd (zes zondagen voor Pasen).
  • Wit is de kleur van vreugde en blijdschap. Het witte kleed wordt gebruikt tijdens het Kerstfeest en de twee zondagen daarna en tijdens het Paasfeest tot en met de zondag voor het Pinksterfeest.
  • Rood is de kleur van liefde en vuur. Het rode kleed wordt gebruikt tijdens het Pinksterfeest.
  • Groen is de kleur van hoop en verwachting. Het groene kleed wordt gebruikt vanaf de derde zondag na Kerst tot aan de veertigdagentijd en in de periode tussen Pinksteren en Advent.

Kijk op de Wijk!

Achter de kerkzaal bevinden zich diverse zalen die gebruikt worden voor vergaderingen en samenkomsten van bijv. de kerkenraad, de jeugdclubs en het zangkoor.