Gemeente

De Christelijke Gereformeerde kerk Enschede Oost werd geïnstitueerd op 18 februari 1900.
Onze gemeente behoort tot het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
De naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’ zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’.
Wij zijn christelijke kerken omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn gereformeerde kerken omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie).

De basis van het hele kerkverband ligt bij de plaatselijke kerk. (bron: cgk.nl)

De leden vormen een kerk. Als je als kind gedoopt bent, ben je lid van de kerk: dooplid. Wanneer je belijdenis van je persoonlijk geloof hebt afgelegd op latere leeftijd, word je belijdend lid. Belijdende leden hebben actief stemrecht, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe leiding van de kerk gekozen moet worden. Anderzijds hebben de leden ook plichten. Financieel dienen zij er mee te werken dat de kerk haar werk kan doen, bijvoorbeeld in het onderhoud van haar personeel, in het steunen van projecten, zorg voor minderbedeelden, enzovoort. Dat geldt niet alleen voor het huishoudboekje van de plaatselijke kerk, maar tevens de verplichtingen die we als kerkverband hebben naar binnen en naar buiten.

De leiding van de kerk ligt in handen van de kerkenraad.

De activiteiten op plaatselijk niveau vormen het kloppend hart van de chr. geref. kerken. Op zondag komt de gemeente (= de mensen die betrokken zijn bij de kerk) samen, met gasten en andere belangstellenden. Vooral daar wordt beleefd wat het is om kerk te zijn. Hier wordt gepreekt uit de Bijbel.
De doop en het avondmaal worden bediend. De gemeente ontmoet God en elkaar.

Ook buiten de kerkdiensten om zijn er veel activiteiten binnen onze gemeente.
Onze activiteitencommissie Activaria organiseert regelmatig een gezellige en bindende activiteit.
Daarnaast gebeuren er in onze kerk teveel dingen om op te noemen. Er zijn clubs en verenigingen voor ouderen, jongeren en kinderen. Ook krijgen onze jongeren elke week onderwijs (‘catechisatie’ geheten) uit de Bijbel en de belijdenis van de kerk.
Via de menu’s links en hierboven kunt u verder zoeken naar de gewenste informatie.