Onderwijs

Catechisatie & Bijbelstudiegroepen

Catechisatie

Catechisatie is het onderwijs van de kerk aan haar jeugd.  Juist in onze tijd, waarin zoveel op hen afkomt, is het belangrijk dat de jongeren van de gemeente leren wat God in Zijn woord zegt. Op catechisatie zal het ook gaan om de vraag wat het voor hen persoonlijk betekent om te geloven en welke keuzes van hen gevraagd worden. Wij hopen dat de catechisatie zo mag meewerken aan de opbouw van onze jeugd.

Vanaf de jeugdzondag tot Pasen wordt er wekelijks op maandagavond catechisatie gegeven in  één van de lokalen van de kerk.

De jeugd van de gemeente wordt verwacht op de volgende tijden:

 1. Jeugd in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar (klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs)
  18.30-19.30 uur.
 2. Jeugd in de leeftijd van 16 t/m 19 jaar:
  19.30-20.30 uur.

 

Belijdeniscatechisatie

Tijdens belijdeniscatechisatie leer je wat belijdenis doen inhoudt. Jongeren die de belijdeniscatechisatie willen volgen dienen zich hiervoor op de geven bij de predikant of de jeugdouderling. Uiterlijk een maand voor het begin van het catechisatie seizoen dient deze aanmelding binnen te zijn. Denk je erover na om belijdeniscatechisatie te gaan doen en heb je nog vragen dan kun je altijd contact opnemen met de jeugdouderling of de predikant.

 

Overzicht bijbelstudiegroepen en groeigroepen

 1. Groeigroep.  Elke twee weken komen we in huiselijke kring samen om ons te verdiepen in de Bijbel. Tijdens de bijbelstudie worden uiteenlopende onderwerpen uit bijbelstudieboeken of artikelen behandeld. Voorafgaand aan de bijbelstudie komen we eerst informeel samen. Meer informatie te verkrijgen via de scriba van de Renatakerk.
 2. Samen onderweg. Contactpersonen zijn  Cor en Corrie Elsman. Frequentie: 1 keer per maand.
 3. Tabitha (zusterkring). Contactpersoon is Ferry Koning. Frequentie: iedere twee weken afwisselend in de kerk van oost of west.
 4. Groep Herman Brasz. Frequentie: 1 keer per maand in onze kerk.
 5. Groep Gemengd Gereformeerd. Contactpersoon is Mieke van Oort. Frequentie: 1 keer per 6 weken.
 6. De Pelgrims. Contactpersonen zijn Benno Pals en Rene de Lange. Frequentie: elke eerste zondag van de maand bij één van de deelnemers thuis.
 7. Kompas. Contactpersoon is Wim v.d. Struik. Frequentie is wisselend, bij één van de deelnemers thuis. Voortgekomen uit Alphacursus.
 8. Oud JV-ledengroep. Contactpersonen zijn Maarten en Caroline v.d. Struik. Frequentie: 1 keer per maand.