Vertrouwenspersonen seksueel misbruik

De kerk hoort een veilige plaats te zijn voor iedereen. Voor veel mensen is dat gelukkig ook zo. Toch is die veiligheid in de kerk niet vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Wie te maken krijgt met seksuele intimidatie en/of misbruik in kerkelijke relaties, kan rechtstreeks contact op nemen met het meldpunt: www.meldpuntmisbruik.nl/contact , maar ook eerst in gesprek gaan met een intern vertrouwenspersoon binnen de kerk. Die persoon is dan eerste aanspreekpunt en kan helpen bij eventueel te zetten verdere stappen.

Namens de CGK is Joke Lukens-Raidt aangesteld als vertrouwenspersoon. U kunt haar direct en zonder tussenkomst van anderen bereiken via vertrouwenspersoon@renatakerk.nl.