Zending en Hulpverlening

Zendingscommissie

De zendingscommissie heeft als taak om de gemeente zendingsbewust te maken. Dit doen ze door activiteiten te organiseren waarbij ze zending onder de aandacht brengen.

Stichting HBC

De stichting Hulp Buitenlandse Christenen zet zich in voor diaconale projecten voor christenen in Oost – Europa.

Harry Lukens

Harry Lukens is als missionair diaconaal werker uitgezonden vanuit onze kerk. Hij werkt als Co├Ârdinator mobilisatie bij OMF Nederland (Overseas Missionairy Fellowship). In zijn werk ontmoet hij veel verschillende mensen die werken in zending en heeft contacten met verschillende kerken en organisaties wereldwijd.

Meer info: www.omf.nl of www.familielukens.wordpress.com

Familie Bargerman

De familie Bargeman bestaat uit Maarten en Mirjam en hun 3 kinderen. Zij zijn als gezin uitgezonden naar Cambodja om daar Gods woord te verspreiden.

Meer info: www.familiebargeman.info